• Vi indsamler tomme tonerpatroner hos vore kunder og returnerer disse til genbrug via importører/producenter.
  • Brugte batterier indsamles og afleveres til returordning. 
  • Vi genanvender modtaget emballage til forpakning af varer. Overskydende emballage bliver sorteret og afleveret på til genbrug/forbrænding. Øvrigt affald bliver afhentet til forbrænding.