Målsætningen med sponsorater
Sponsorater indgår som en integreret del af vores marketingsindsats, og formålet er at opnå et positivt image og at skabe synlighed og opmærksomhed omkring Kontor & Papir. 

  • Vi ønsker at være lokalt engageret, og giver gerne sponsorater til forskellige begivenheder.
    • Det kan være vi ikke deltager men, vi vil gerne have en invitation til begivenheden.