Køb ind med god samvittighed

Vi giver dig muligheden for at vælge en række af vore produkter i en mere miljøvenlige udgave. Alle vores produkter er markeret med et ikon, og herunder kan du læse mere om de forskellige miljømærker. 

Svanemærket

Der findes to officielt anerkendte miljømærker i Danmark: Svanen og Blomsten. Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen, er det en garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori
  • At der er taget hensyn til din sundhed
  • At kvaliteten er god

Den Blå Engel

Der Blaue Engel er et statsligt tysk miljømærke. Der Blaue Engel sættes på varer, der i sammenligning med andre varer inden for varegrupper, er de mest miljøvenlige. Reglerne for at få mærket er fastlagt med udgangspunkt i en vugge-til-gravvurdering.

Fairtrade / Max Havelaar

Fairtrade er en international mærkningsordning. Målet er gennem handle at forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder. miljøet skånes desuden til en vis grad, og der udbetales en ekstra bones, hvis varerne er økologiske. Fairtrade er et garantimærke for fair handle, ligesom Ø-mærket er det for økologi.

BLOMSTEN 

Der findes to officielt anerkendte miljømærker i Danmark: Svanen og Blomsten. Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen, er det en garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori
  • At der er taget hensyn til din sundhed
  • At kvaliteten er god
EU’s økologimærke

Det fælles mærke for økologiske produkter i EU svarer til det danske røde Ø-mærke. Alle økologiske emballerende fødevarer fra EU skal være mærket med EU's økologilogo. Det røde danske Ø-mærke må forsat benyttes, men ikke uden EU's økologiske mærke ved siden af.

RESY

Er en "paraplyorganisation" for flere tyske indsamlingssystemer inden for området: transportemballage fremstillet af pap. RESY's logo er et kontrolmærke, der indikerer, at emballagen kan genvindes. 

ENERGY STAR
Energistjernen betyder effektiv udnyttelse af energien. Energy Star er en frivillig energimærkningsordning, som kan bruges på det mest energivenlige i - og computerudstyr - fx computere, computerskærme og printere. Produkterne har lavet elforbrug, både når de bruges, og når de står standby. 

FSC

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer Du finder FSC-mærket på produkter f træ og papir lige fra havemøbler og gulve til papir og emballager. der findes FSC -skove i hele verden, lige fra vores hjemlige danske skove til regnskoven i Sydamerika og bush skovene i Østafrika. I en FSC -skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er et international, privat miljømærke, der viser, at der er taget miljømæssige og bæredygtige hensyn under produktionen. Det findes typisk på kakao, kaffe og te. Rainforest Alliance er en amerikansk miljøorganisation, der arbejder for at bevare dyreliv og miljø i verdens regnskove og for at sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling. Foreningen Rainforest Alliance arbejder også for at fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund.

Milieukeur

Det hollandske miljømærke - svarer til Svanemærket i Norden og den blå engel i Tyskland. Milieukeur varetages og administreres af en uafhængig organisation, hvori forbrugere, fabrikanter, detailhandel, myndigheder og miljøorganisationer deltager. Når et produkt er blevet tildelt Milieukeur, betyder det at produktet er mindre skadeligt for miljøet sammenlignet med andre produkter i sammen kategori.

PEFC

Mærket minder om FSC-mærket. Det stiller krav til produktionen af tømmer og andre skovprodukter, men ikke til den efterfølgende forarbejdningsproces til papir, møbler og andre produkter.

kravene varierer fra land til land, fordi de, i modsætning til FSC-mærket, bliver udarbejdet nationalt for at tilpasse kravene til det enkelt land. PEFC-mærket forudsætter, at man kan spore træet hele vejen tilbage gennem de forskellige handelsled og produktionskæder til den PEFC-certificerede skov.

Miljøbevidst

Miljøbevidst er produkter i Antalis' sortiment, som vi har vurderet reducerer belastningen af miljøet i særlige grad - som oftest på niveau med de officielle miljømærker. det giver flere valgmuligheder til kunder, der har et særligt fokus på miljøprodukter.

NF Environment 

En frivillig fransk certificering udstedt af AFNOR Certification. for at opnå NF Environnement mærket skal produktet opfylde en række kriterier for økologi og anvendelse.