En lille fortælling om en af Hjørrings ældste virksomheder...

 

I 1913 startede Viggo Kraglund landsdelens første papir en gros virksomhed, Hjørring Papirlager, i byens centrum Nørregade 14 (nu 32) over gården i lejede lokaler.

Lokalerne var lejet af Viggo Kraglunds far købmand L. Kraglund, der havde butik i forhuset.

Det viste sig at være en god ide, og allerede i 1920 blev lokalerne for små, og Viggo Kraglund købte Tinpottegyde 6 og flyttede hertil. Lokalerne var rigelige, og nogle af dem lejede han ud de første år. Firmaet havde til huse i Tinpottegyde i hele 62 år, hvor man de sidste år lejede yderligere lokaler rundt om i nabolaget.

 

Tidslinje

I 1920 var der 2 beskæftigede - Viggo Kraglund og en bydreng, og i 1982, hvor firmaet flyttede fra Tinpottegyde var der 11 beskæftigede.

I 1959 døde Viggo Kraglund, og firmaet omdannedes til et aktieselskab med sønnen Ole Kraglund som direktør. I 1964 døde Ole Kraglunds mor og Ole Kraglund overtog alle aktier i firmaet.

        - I 40 år, fra 1930-1970 havde Hjørring Papirlager også sit eget pose- og bogtrykkeri.

I 1982 flyttede firmaet til Drejøvej 1, til nogle mere tidssvarende lokaler i et plan, og Tinpottegyde 6 blev solgt til Hjørring Kommune.

I 1983 døde Ole Kraglund, og hans kone Lise Kraglund overtog firmaet og drev det indtil 1986.

Der skete meget de næste år. I 1985 åbnede en ny afdeling med kontormøbler.

I 1986 solgte Lise Kraglund firmaet til Mogens Jensen og i 1989 overtog Mogens Jensen Kontor Nord i Hjørring og indehaveren Hans Martin Nielsen blev ansat som Salgschef.

I 1990 overtog Mogens Jensen Dansk Kontormarkeds (Viggo Asmussen) afdelinger i Hjørring og Frederikshavn. I nogle år havde man således 3 adresser i Vendsyssel og der var 27 beskæftigede i en kort periode.

Firmanavnet blev ændret fra Hjørring Papirlager til Kontor & Papir Vendsyssel.

I 1994 flyttede de 3 afdelinger sammen på én adresse, Hvidevold 2, lige ved rundkørslen ved Hjørrings indfaldsvej Frederikshavnsvej. Her fik man 2700 m2. og indrettede kontorer, butik, møbeludstilling, lager og varemodtagelse.

Organisationen blev tilrettet til den rationelle arbejdsgang, det gav med det hele under et tag, og så var der 20 beskæftigede i flere år.

En kæmpeblyant blev sat op som et vartegn ud mod indfaldsvejen. Den står der stadig og blyanter i mange udgaver er stadig en del af sortimentet.

I 2002 solgte Mogens Jensen firmaet til Michael Ravn, og navnet blev ændret fra Kontor & Papir Vendsyssel til Kontor & Papir. Dette af hensyn til aktiviteter over hele landet.

I 2003 flyttede firmaet til andre lokaler, men i samme bygning, nu med facade ud til Frederikshavnsvej. Der blev indrettet en stor flot butik, der i dag må betegnes som et Kontorsupermarked. Her føres der både et dybt og bredt sortiment til både erhverv, institutioner og private. Ja alt muligt. I 2008 var der 8000 varenumre.

I 2006 startede Michael Ravn et søsterfirma K&P Inventar og begge firmaer havde adresse både i Hjørring og i Hillerød. Der var i en periode 20 beskæftigede i de 2 firmaer. I 2021 bliver de 2 firmaer fusioneret til Kontor & Papir med adressen Hvidevold 2 i Hjørring. D. 1. juni 2022 flytter Kontor & Papir til Farøvej 31 i Hjørring

I august 2022 overtog Per Skovbo Kontor & Papir. Per Skovbo er indehaver og direktør. Der er 10 beskæftigede i dag.

I december 2023 solgte Per Skovby Kontor & Papir til HJ Kontorcenter v/ Jens Ifversen.

Denne sammenlægning har været et ønske i mange år for HJ Kontorcenter, og vi har stor respekt for et firma som Kontor & Papir, med 110 år på bagen.

Sammenlægningen betyder også at vi ikke bekriger hinanden mere, men kan fokusere på at holde fast i vores nærområder og give vores kunder en god faglig betjening og høj service..

Høj service, faglighed og nærhed er det der vil afspejle de 2 firmaers fremtid.

HJ Kontorcenter vil drive Kontor & Papir videre i samme ånd, og tilføre yderligere fagområder, som Kontor & Papir ikke besidder i dag.

Efter sammenlægningen er vi 28 ansatte, og alle 28 føler vi er et lille ”familiefirma” som lever af god service.

Prøv os – Vi kan mere end du tror..

 

 

Kunder og sortiment har ændret sig meget siden starten. Kunderne var primært butikker rundt om i Vendsyssel: Købmænd, bagere, slagtere, manufakturhandlere, kiosker med flere. Sortiment: Poser, indpakningspapir og anden emballage samt papirvarer og sæsonvarer herunder julevarer og fyrværkeri til videresalg.

Kundekredsen blev udvidet i takt med ændring ude i samfundet. Kontorer både i erhverv og institutioner, folkeskoler, efterskoler, børnehaver. Efterhånden havde mange private et hjemmekontor, så private blev også budt velkommen i vores butik.

Der var i en årrække et meget stor salg til skoler. Det være sig folkeskoler og efterskoler.

 

Kontorartikler og kontorpapir har gennemgået en eventyrlig vækst.

A4 papir startede med 4 kvaliteter og

En af kvaliteterne kunne fås i 4 pastelfarver

Der blev indkøbt 500 kg. Blandet omkring 1970

Ca. en gang i måneden.

 

Til sammenligning:

I 2008 havde vi 30 kvaliteter og 40 farver

Årligt salg af den mest solgte kvalitet var 120 tons.

 

Møbler til kontorer, mødelokaler og kantiner. Kontorstole, Skrivemaskiner, regnemaskiner, kopimaskiner, telefax, printere.
Den ene maskine efter den anden blev erstattet af en ny. Det har gået og går stærkt. Mange produkter har en relativ kort levetid. Datatilbehør især forbrugsstoffer til printere har også haft en gevaldig vækst. Masser af varer til kreativ hobby og alt til festen. Der er dækket op i butikken, så der er inspiration og hente. Kaffe, the, kildevand, vin, også til firmagaver, chokolade til møder og kantiner. Der er ikke mange begrænsninger i vores store sortimentet, og der er et utal af forskellige muligheder. Alt er muligt – alt muligt.